ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. ตรวจเยี่ยม (Site Visit) และประเมินโครงการวิจัย ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา และชุมชนบ้านสะพานพลา อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 2017-02-01