จัดบูธนิทรรศการงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโพสเมื่อ : 2016-12-22