พิจารณาข้อเสนอการวิจัยเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.59 ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 2016-10-05