ประชุมหารือเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Geopark เมื่อวันที่ 1 มี.ค.59 ที่ผ่านมา


โพสเมื่อ : 2016-03-01