ประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยและนวัตกรรม สกอ.ฐานราก (ภาคใต้ตอนล่าง) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโพสเมื่อ : 2017-09-13