ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBMSS 2017

       วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business Management and Social Science ICBMSS ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/en/icbmss/

โพส : 2017-07-16 ถอยกลับ