ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

       มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 เรื่อง สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและผู้สใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php

โพส : 2017-07-16 ถอยกลับ