ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 19

       สมาคมสถาบันการศึกษาขึ้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.) กำหนดจัด การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asaihlth.wixsite.com/thailand/blank

โพส : 2017-07-07 ถอยกลับ