วันที่ประกาศ ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ ดูข้อมูล
2020-01-24 สูตรขนมครกญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของข้าวยำ
อนุสิทธิบัตร
วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ View
2020-01-24 สูตรแยมจากจำปาดะ
อนุสิทธิบัตร
ทัศนา ศิริโชติ View
2019-12-12 เก้าอี้นอน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ธัชพล ภัทรจริยา View
2019-12-04 เค้กชิฟฟ่อนจำปาดะ
อนุสิทธิบัตร
พรชัย พุทธรักษ์ View
2019-11-21 เก้าอี้
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ธัชพล ภัทรจริยา View
2019-10-02 เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ
อนุสิทธิบัตร
ภัทรพร ภักดีฉนวน View
2019-01-10 ขนมกรอบเค็มผสมแป้งข้าวสังข์หยด
อนุสิทธิบัตร
พรชัย พุทธรักษ์ View
2019-01-10 สูตรซอสบูดูสำหรับขนมครกญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของข้าวยำ
อนุสิทธิบัตร
วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ View
2018-11-02 ขนมกลีบลำดวนจากแป้งข้าวสังข์หยด
อนุสิทธิบัตร
ฐิติมาพร หนูเนียม View
2018-08-30 กระเป๋า
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ศศิธร วิศพันธุ์ View
2018-08-30 กระเป๋า
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ศศิธร วิศพันธุ์ View
2018-08-30 กระเป๋า
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ศศิธร วิศพันธุ์ View
2018-08-06 ขนมจำปาดะ
อนุสิทธิบัตร
พรชัย พุทธรักษ์ View
2018-01-31 สูตรคุกกี้ข้าวยำ
อนุสิทธิบัตร
กมลทิพย์ นิคมรัตน์ View
2017-04-24 กรรมวิธีเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกลำพันและปลาดุกเทศ
อนุสิทธิบัตร
ณิศา มาชู View
2017-04-24 ผงหมักเนื้อนุ่มรสกระเทียมพริกไทยจากเปลือกมะละกอ
อนุสิทธิบัตร
ธิติมา พานิชย์ View
2015-12-16 ข้าวยำกรอบจากข้าวสังข์หยด
อนุสิทธิบัตร
ทัศนา ศิริโชติ View
2015-10-23 กรรมวิธีการเตรียมปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดสำหรับรองก้นหลุมเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต และควบคุมโรคพืช
อนุสิทธิบัตร
อมรรัตน์ ชุมทอง View