ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานวิจัย (R2R)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานวิจัย (R2R) ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/R2R2017/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-01-24