ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอดุมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่นักวินัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=1696

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-01-13