ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างเครือข่ายวิจัยภายในประเทศ : โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างเครือข่ายวิจัยภายในประเทศ : โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ thantip.s@rmutsv.ac.th โทรศัพท์ 075-204070 ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-01-13 ไฟล์แนบ