ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยุ๋ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehIp7V2zuO-JSi69amxtxjqAwc-IiipPCuMhGdb2HmPZ2cBg/viewform?c=0&w=1

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-01-10