ขอเชิญส่งโครงงานเพื่อประกวดในงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษาในงานศรีวิชัยแฟร์ ปี 2560

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ การประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ ส่งผลงานเพื่อประกวดในงานดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.rmutsv.ac.th/srivijaya_fair2017/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-01-09