เลื่อนกำหนดจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

       ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมพวงชุมพู อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ นั้น จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดจัด เป็นวันที่ 16 มกราคม 2560 สถานที่เดิม

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-01-09