ขอความร่วมมือคณจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
https://goo.gl/EUVFMM

 

2. แบบสอบถามประเมินสมรรถนะการบริหารและคุณลักษณะความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
https://goo.gl/EtRlAFย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-12-29