ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย
 
- เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
- ประกาศผลวันที่: 1 พฤษภาคม 2560
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/qJ7wI8


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-12-27