รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ไทย - จีน

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academic of Social Sciences, CASS) ประกาศ รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ไทย - จีน ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 มกราคม 2560 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจรับทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/WoDvHm

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-12-13