ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องจิตรลดา โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchtotci2016/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-12-01