ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560

       สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/g17FKF

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-12-01