ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ในวันที่ 13-17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.bsru.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-11-21