การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

       กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำวิจัยกับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เคือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (ภาคใต้ตอนล่าง) ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยสามารถดูข้อมูลการจดทะเบียนได้ที่ http://www.sceb.doae.go.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-10-18