ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์

       คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัด โครงการฝึกปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ ในวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนางานและใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/demo/ecba/detail.php?id_list=830&aNum=20160915162112

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-10-04