ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำเสอนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวด และจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-09-22