ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม

       เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กำหนดจัด การสัมมนางานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การวิจัยในด้านปาล์มน้ำมัน

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และผํ้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=38 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-07-12