ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ อบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2 โดย ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้อง 212 อาคารปราบไตรจักร 2 โดยมีค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ หน่วยวิจัย โทรศัพท์ 0 5596 4821 และจากไฟล์แนบ


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-06-27 ไฟล์แนบ