ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th)  พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1058

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-06-23