ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559

       สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถนำบัญดังกล่าว ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้ โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่าง

ดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมฯ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-06-23