สกอ.ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรับข้อเสนอ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 5 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สนใจ ส่งโครงการ (proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-06-08 ไฟล์แนบ