ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 13

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) รุ่นที่ 13  ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ซึ่งจะเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ดี

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ http://nrct.go.th/training.aspx

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-06-08