ขอเชิญเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเขียนบทความวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นฯ

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเขียนบทความวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมวิวดอย ชั้น 4 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยวิทยากร ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ และ รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว.  

      จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-885950 ถึง 9

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-06-02