ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล์ agrihuntra@hotmail.com โทร.035709096

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-05-11