ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดโจทย์และเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมให้ได้รับความรู้ ตลอดจนกรอบการขอทุน และเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกรอบวิจัย

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th/spare2/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-05-10