ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ

       มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าว โดยสามารถดุรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-04-01 ไฟล์แนบ