ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งในงานดังกล่าว จัดให้มีกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา โดยผู้ส่งผลงานประกวดจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-03-21 ไฟล์แนบ