ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย รุ่น 1-2

       สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Research Impact Assessment) รุ่น 1 จัดในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 และ รุ่น 2 จัดในวันที่ 1-2 กันยายน 2559  ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จึงขอเชิญชวนผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://knit.or.th/conference/conference/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-03-02