ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่น 4

       สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่น 4 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  ในวันที่ 24-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส จึงขอเชิญชวนผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://knit.or.th/conference/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-03-02