ขอเชิญผู้สนใจประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน Thailand Research Expo 2016

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) กำนหดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ขึ้นในวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนขันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และในงานกำหนดให้มี โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานดังกล่าว โดยผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot ดังกล่าว ดุรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/ThailandResearchExpo ภายในวันที่ 12 เม.ย. 59

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-02-26