ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4  ในวันที่ 25-29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-473-7000 ต่อ 1600 และที่เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-02-01