ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2559

       มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพัน์ให้หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์ http://www.promotion-scitec.or.th/outtechaward.htm และเว็บไซต์ http://www.promotion-scitec.or.th/youngtechaward.htm

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-02-01