รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ-เกาหลี ประจำปี 2559

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัย (วช.) ร่วมกับมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ-เกาหลี ประจำปี 2559 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและเกาหลี 

       จึงขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ (ภายใน 29 ก.พ.2559) สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-01-28