ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Symposium 2016 ขึ้นในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ในวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

       จึงขอเชิญชวนหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา แจ้งในนักวิจัยในหน่วยงานทราบ เพื่อส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://researchexpo.nrct.go.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-01-28