รายงานสรุปการรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ

       ตามที่ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการ จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บัดนี้ การประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทจึงขอประชาสัมพันธ์รับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ตามไฟล์ที่แนบมา

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2016-01-13 ไฟล์แนบ