ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะ เปิดมุมมองด้านการประดิษฐ์

       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมในงานดังกล่าว โดยมิเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://inventorday.nrct.go.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-12-22