ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร

       บริษัท แดแน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นผู้นำในการให้บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร ทั้งหนังสือตำราเรียน เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกทักษะต่าง ๆ หนังสือเพื่อขอผลงานทางวิชาการ รายงานวิจัย เอกสารประกอบการสัมมนา เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์แหล่งงานพิมพ์ดังกล่าว เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับคณาจารย์และผู้สนใจ ที่มีผลงานทางวิชาการ และต้องการงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.protexts.com/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-12-08