ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3  ในวันที่ 4-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษกนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

       จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.research.sru.ac.th/training3/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-12-02