สกอ.ประกาศรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมในโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2559

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 15 เล่ม พร้อมซีดี จำนวน 15 ชุด มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
 
       โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-5330

* ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ


ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-23 ไฟล์แนบ