ขอเชิญเข้าฟังสัมมนาวิชาการเรื่อง คุณคราม : มูลค่า คุณค่า เลอค่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง คุณคราม : มูลค่า คุณค่า เลอค่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ และดูข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ http://www.snru.ac.th/th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-23