ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2559

       กองจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา และ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน ในระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2559 จำนวน 29 หลักสูตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้ารับฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองจัดการความรู้ โทร.02-5779083 อีเมล์ training@tistr.or.th

* รายละเอียดหลักสูตรดูได้จากไฟล์แนบ

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-23 ไฟล์แนบ