ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมพลักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท.)

       สมาคมพลักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท.) จัดตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน โดยมีการจดทะเบียนจั้งตั้งสมาคมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์ จ.อุตรดิษฐ์ จึงขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.spot.sskru.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2015-11-23